www.pasimaenranta.fi
   
PerusSuomalaisena ehdokkaana tarjoan
varteenotettavan vaihtoehdon.
 | Pasi Mäenranta  | Kunnallista  | Kirjoituksia  | Tapahtumia  | Vaaleista  | Ota yhteyttä  | Pasin blogi  | 

Kirjoituksia yhteiskunnallisista asioista


09.05.2010
Järviluoto - ainoa järkevä vaihtoehto

Satamalaajennuksesta on puhuttu paljon, sen paikasta ja tarpeellisuudesta. Tosiasia on, että satamassa on tilanpuutetta, ja toiminnan laajentuminen vaatii lisätilaa. Konttien käsittely on nyt ja tulevaisuudessakin kasvava kuljetusmuoto, joka tuo transitoliikennettä Raumalle.

Järviluoto on paras laajennusvaihtoehto. Järviluodon pohjoisen puolen rannat ovat valmiiksi syviä, syväväylä tulee samaan satama-altaaseen, meluesteenä toimivat kantasatama ja telakka, rakentamiseen tarvittava kivimassa saadaan alueelta. Fiksulla suunnittelulla saaren eteläiselle reunalle voi jättää koskemattoman maisemointikaistan.

Yhtenä syynä konttisataman tilan puutteeseen on aluetta pala palalta nakertava bulk-toiminta, joka on paikkana ”muinaisjäänne jo satama aikojen alusta”. Tämän hetkinen bulk on kompromisseja laivojen purkamisen, purkuvarastojen ja liettämörakennusten kesken. Näiden toimintojen käytännöllisin paikka olisi Järviluodossa. Irtolastin käsittelyä Järviluodossa voitaisiin kehittää ja laajentaa muihinkin tuotteisiin.

Raumalla on vieläkin outo erikoisuus, kemikaalisatama on lähin satamanosa asutukseen nähden. Kemikaalisataman paras paikka olisi Järviluodon länsikärjessä.

Järviluodon parhaita puolia on se, ettei tarvita kallista eteläistä junarataa. Eteläinen ratahanke on ajatuksenakin kuolleena syntynyt. Eteläisen ratahankkeen hyöty sen kustannuksiin nähden ei ole missään vaiheessa ollut realistinen edes teoriassa. Se on järjettömän kallis, parhaita asuin- ja viljelyalueita pilaava suunnitelma, jotta se koskaan menestyisi. Ennen kuin kaikkia valitusportaita on käyty läpi, kuluu siihen valtavasti aikaa ja rahaa. Aikaahan täytyy kuluttaa, jotta eteläisiä sataman laajentumisvaihtoehtoja ei voisi muka hyödyntää. Nyt on jo käytetty valtavasti rahaa eteläisen ratahankkeen suunnitteluun.

Pohjoinen junarata on kädenojennus kaupungilta isoille teollisuuslaitoksille, jotka Järviluodon tapauksessa pääsevät pienillä kustannuksilla hyödyntämään materiaalikuljetuksia lähes tehtaidensa porteilta.

  • Satamalaajennuksen vaihtoehdoista voidaan Järviluotoa pitää ainoana järkevänä vaihtoehtona, koska Järviluoto on oikealla puolella lahtea, missä laajennuksesta saadaan kaikki hyöty käyttöön.
  • Järviluotoa tarkasteltaessa pitää huomioida liikennöinti- sekä ratahankevaihtoehto uudelta pohjalta.
  • Järviluotoa ei tarvitsi muuttaa satamaksi kokonaan, vaan aluetta voi laajentaa tarvittaessa helposti myöhemminkin.
  • Pohjoista ratavaihtoehtoa tulee tutkia tarkemmin sataman laajennussuunnitelmissa.

Pohjoinen ratavaihtoehto

Ensimmäisen kerran toin pohjoisenradan näkemykseni esille ympäristölautakunnan jäsenille elokuussa 2009 ja esittelin asian uudestaan ympäristölautakunnassa 2.2. 2010 kun aiheena oli Rauman sataman YVA ( Ympäristönvaikutusten Arviointi) ja asian yhteydessä oleva eteläinen ratahanke.

Järviluotoon suunniteltava liikennöinti saadaan suhteellisen edullisesti hoidettua jo olemassa olevaa pohjoista ratavaihtoehtoa hyödyntäen, esimerkiksi täyttämällä Sampaanlahtea riittävästi telakan hallien takaa, saadaan Vähäjärviluodon kautta Järviluotoon helposti ja todella edullisesti telakkaa häiritsemätön tie/ratalinjaus tehdyksi. Tätä samaa rataa voisi myös telakka hyödyntää oman materiaalin kuljetuksessa. Junarataa ja tietä Järviluodon satamaan voisi hyödyntää myös mahdollinen tuleva biojalostamo materiaalikuljetuksissaan. Kaoliinin kuljetus matkat Rauman tehtaille lyhenisivät puolella. Ainoastaan pohjoinen rata antaa nämä mahdollisuudet ”samalla rahalla”.

Suurin hyöty Rauman satamalle sekä satamaoperaattorille saadaan, kun siirretään Petäjäksessä oleva bulk-toiminta ja varastot Järviluotoon. Näillä bulk-toiminnoilla ei ole mitään kytköstä muuhun kantasatamassa olevaan toimintaan, vaan on ns. ilman haittaa muualle siirrettävä toiminto. Vapautuneesta bulk-alueesta saadaan ilman mitään suurempia louhintaoperaatiota pitkäksi aikaa lisätilaa konttikentän tarpeiksi ja valmista laituria konttitoiminnan laajentamiseen. Lisähyötynä olisi konttien lyhyet siirtomatkat kentällä, joka taas lisää lastaus- ja purkutehoja. Varustamot haistavat tehokkaan sataman jo kaukaa.

Bulk toimintojen siirto on satamaoperaattorille kallis toimenpide, joten olisikin järkevää, että Rauman kaupunki miettisi yhdessä operaattorin kanssa tätä siirtoa. Kuka maksaa ja mistä maksaa; on selvää e,ttä Rauman kaupunki osallistuu siirrosta tulevien kulujen maksamiseen. Nämä kulut ovat kuitenkin vain murto-osa siitä, mitä tulisi maksamaan eteläisen radan rakentaminen, kaikkine ympäristöhaittoineen luonnolle ja ihmisille.

Rataliikenne lisääntyisi?

Rataliikenne ei tulisi juurikaan lisääntymään pohjoisella radalla nykyiseen tilanteeseen nähden.

Järviluoto ei tuottaisi bulk-satamana lisää rataliikennettä sen kummemmin, koska kyseessä olisi nykyisen sataman toimintojen uudelleenjärjestely. Vain Järviluoto antaa siihen mahdollisuuden. Kylmä totuus on, että bulk-alue saisi häädön joka tapauksessa ennemmin tai myöhemmin nykyiseltä paikaltaan.

Pasi Mäenranta
Perussuomalaisten valt.ryh.pj.


TAKAISIN

Pasi Mäenranta


www.perussuomalaiset.fi
PerusSuomalainen vaihtoehto Rauman ja Satakunnan edunvalvontaan.