www.pasimaenranta.fi
   
PerusSuomalaisena ehdokkaana tarjoan
varteenotettavan vaihtoehdon.
 | Pasi Mäenranta  | Kunnallista  | Kirjoituksia  | Tapahtumia  | Vaaleista  | Ota yhteyttä  | Pasin blogi  | 

Kirjoituksia yhteiskunnallisista asioista


8.7.2014
Rauman sataman kehitys on tärkeää koko Satakunnalle.

Suomen satamissa on alkanut ns. pudotuspeliaika, joka tarkoittaa, sitä että suomen kokoisessa maassa ei tarvita kuin 2-3 satamaa, jotka hoitavat koko maan vientiliikenteen. Rauman satama on yksi niistä, jolla on vahva pyrkimys kehittymään kilpailun mukana. Vuonna 2015 voimaan tulevan rikkidirektiivinkin vaikutus aluskokoihin on ilmeinen, koska varustamot pyrkivät liikennöimään mahdollisimman suurilla aluksilla. Myös tämä tuo omat haasteensa satamaoperaattoreille.

”Satamat kasvun vauhdittajina”, kirjoittaa toimitusjohtaja Annaleena Mäkilä Suomen Satamaliitosta Centrum Balticumin itämeri-aiheisessa pullopostikolumnissaan. ”Satamat ovat saumaton osa logistiikan kokonaisuudessa. Kun lähivuosina keskeisempiä haasteita on lisätä kansallista kilpailukykyämme hitaan talouskasvun puitteissa, jokainen tehostamisen osa-alue on tärkeä. On syytä nostaa tarkastelun keskiöön kuljetusketjujen tehostaminen ja tiedon hyödyntämiseen nojaavat palveluratkaisut.” Hän on oikeassa siinä, että satamat ja muu logistinen järjestelmä ovat paljon muutakin kuin asfalttia ja karttakuvaan piirrettyä infraa - kyky sopeutua nopeasti muutoksiin on avaintekijä tässäkin kilpailussa.

Päättäjän onkin ilo olla mukana työssä joka kantaa hedelmää tukemalla alueellista kasvua. Raumalla toimiva satamaoperaattori Euroports ilmoitti käyttävänsä 7 miljoonaa euroa joko yhden uuden tai kahden käytetyn konttinosturin hankintaan ja vastaa näin satamakilpailun haasteeseen. Satsaus on todella iso ja vaatii sen, että on myös laiturit missä niitä voi hyödyntää tehokkaasti. Tehty työ jo konserniohjauksella vaiheistetusta konttilaiturin rakentamisesta on siis osoittautunut oikeaksi. Rauman satamajohtaja varmasti pyrkii saamaan konttinostureille optimaalisen käyttölinjauksen koko uuden konttilaiturin hyödyntämiseen ja samalla säästämään vanhaa, tulevaisuudessakin aktiivisessa käytössä olevaa, konttilaituria. Sataman työllistämisvaikutus on alueelle valtava ja siihen linkittyvät myös muut yritykset maakuljetustarpeineen.

Tehokkaalle satamalle ei riitä pelkästään pitkä laituri ja pari nosturia, vaan tarvitaan kunnon laivaväylät ja hyvin vetävät maayhteydet. Niiden kuntoon saattaminen tuo työllisyyttä laajemmallekin kuin pelkästään Rauman tai Satakunnan alueelle. Nopeat alueelliset päätökset, kuten esimerkiksi telakka-asiassa, takaavat Raumalle mahdollisuuden kiihdyttää äkillisen rakennemuutoksen alueesta uuteen vahvaan nousuun.

Pasi Mäenranta
Perussuomalaisten valt.ryh.pj.


TAKAISIN

Pasi Mäenranta


www.perussuomalaiset.fi
PerusSuomalainen vaihtoehto Rauman ja Satakunnan edunvalvontaan.