www.pasimaenranta.fi
   
PerusSuomalaisena ehdokkaana tarjoan
varteenotettavan vaihtoehdon.
 | Pasi Mäenranta  | Pasin blogi  | Kirjoituksia  | Tapahtumia  | Vaaleista  | Ota yhteyttä  | Kunnallista  | 

Seuraa Raumalaista kunnallispolitiikkaa


Ajankohtaista

15.01.2015
Raumalla on nyt tiukan linjan ajat, ja säästöä haetaan joka kiven kolosta. On myös säästökohteita joita ei voi eikä kuulu toteuttaa ilman että lapsi ei saa sitä apua mitä laki määrittää. On kuitenkin väärin, että moni asia kiristetään laillisuuden ja laittomuuden rajamaille - tällä kertaa tuo asia oli puheterapia.
...
lue lisää tai palaa sivun alkuunValtuustoaloitteet

30.03.2009 (Aloite)
Toivomme aloitteessamme selvitystä siitä, mitkä ovat kaupunginhallituksen toimenpiteet koskien Rauman reuna-alueiden, kuten Lapin, Kodisjoen ja Vermuntilan, kehittämistä siten, että koko kaupungin alue pysyy elinvoimaisena?
...
lue lisää tai palaa sivun alkuun


31.08.2009 (Vastauspuhenvuoro)
Ensiksi kiitän aloitteen nopeasta käsittelystä ja valmisteluun osallistuneita tahoja. On hyvä huomata se että, asiaan on otettu vahva ote ja siitä löytyy asiatietoa kauempaakin kuin vain viime vuosilta. Kuten kaikki voivat tästä esityslistasta lukea, ”on rakentaminen viime vuosina ollut vilkasta kylissä, väkilukuun suhteutettuna kymmenkertaista.
... lue lisää tai palaa sivun alkuun


31.08.2009 (Aloite)
Rauman Perussuomalaisten valtuustoryhmä näkee parhaaksi tuoda esille muutamia kysymyksiä rakenteilla olevan jätevesiasetuksen vaatimista jätevesijärjestelmistä.
... lue lisää tai palaa sivun alkuun


24.11.2009 (Vastauspuhenvuoro)
Kiitos nopeasta käsittelystä. En ole aivan tyytyväinen aloitteen vastaukseen. Ilmeisesti aloite on luettu tai ainakin käsitelty ylimalkaisesti, lähinnä asia on kulkenut byrokratian rattaiden läpi ilman suurempaa tuskaa. Ensiksi Seppo Heikintalo ottaa kantaa asiaan liittymispakosta.
... lue lisää tai palaa sivun alkuun


29.03.2010 (Aloite)
Harrastustoiminta on Raumalla monimuotoista ja antaa erittäin positiivista kuvaa yhteisestä tekemisestä lasten kanssa. On myös harrastuksia jotka eivät välttämättä vaadi paljokaan kaupungin panostusta, vaan riittää jos on osoittaa alue jossa voi harrastaa häiritsemättä muita asukaita. ... lue lisää tai palaa sivun alkuun


30.08.2010 (Vastauspuhenvuoro)
Ensiksi kiitän kaikkia asiassa mukana olleita henkilöitä, aloitteen nopeasta käsittelystä. On hienoa huomata että, vaikka kyseessä ei ole iso harrastaja ryhmä, vielä, niin antaa se positiivisen signaalin kuntalaisille huomata, että myös pienetkin hankkeet huomioidaan ja saadaan eteenpäin, jos vain niistä tiedetään
... lue lisää tai palaa sivun alkuun


29.03.2010 (Aloite)
Rauman Perussuomalaisille on tullut tietoon sairaala-alueen sakotuskäytäntö. Toiminta on varmasti täysin laillista, mutta jokseenkin epäeettistä. ... lue lisää tai palaa sivun alkuun


30.08.2010 (Vastauspuhenvuoro)
Kiitän asiaan osallistuneita henkilöitä nopeasta käsittelystä. Sinänsä aloitteen vastaus onkin sitä mitä sillä hainkin, mutta pari asiakohtaa vaatii huomioida.
... lue lisää tai palaa sivun alkuun


27.09.2010 (Aloite)
Kylä- ja lähikoulujen sopeutuksen seuranta laskelmat. Rauman Perussuomalaisten ryhmä katsoo aiheelliseksi tehdä valtuustoaloitteen kylä- ja lähikoulujen sopeutuksen seuranta laskelmien saamiseksi.
... lue lisää tai palaa sivun alkuun


30.01.2012 (Vastauspuhenvuoro)
Aloitteen vastausta ei voi pitää tyydyttävänä. Enneminkin se on pettymys, sillä aloitteessa olevia kysymyksiä on käsitelty pinnallisesti. Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Vesa Lakanniemen selvitys, kuuleman mukaan 40 tunnin virkamiestyö, on yhdeksän sivua liitteineen. ... lue lisää tai palaa sivun alkuun30.05.2011 (Aloite)
Rauman perussuomalaisten valtuustoryhmä on huolestunut valtatie-8 kovasta liikenteen lisääntymisestä ja erityisesti kevyen liikenteen väylän tarpeesta Raumalta Turun suuntaan päin.
... lue lisää tai palaa sivun alkuunPuheet

14.12.2009 (Puhe)
Rauman kaupunginvaltuuston esityslista 14.12.2009 KV 194 § Tilatoimikunnan esitys yhtenäisestä peruskoulusta ja Rauman Lyseon peruskoulun toiminnan lakkauttamisesta 31.7.2013 lukien.
...
lue lisää tai palaa sivun alkuun


29.03.2010 (Puhe)
Väistötilat eli kouluparakkien hankintaan miljoona euroa. 2006 tehtiin eliittikoulujen eli kyläkoulujen lakkautus Raumalla.
... lue lisää tai palaa sivun alkuun


Satakuntaliitto

15.06.2009 (Aloite)
Valtuustoaloite Satakuntaliiton kokous 15.6.2009 Pori: Perussuomalaisten Maakuntavaltuustoryhmä esittää, että maakuntahallitus selvittää mahdollisuuden kehittää nettisivustoaan kuntalaisten ja mahdollisten uusien kuntalaisten tarpeita silmälläpitäen.
...
lue lisää tai palaa sivun alkuun


Pasi Mäenranta


www.perussuomalaiset.fi
PerusSuomalainen vaihtoehto Rauman ja Satakunnan edunvalvontaan.