www.pasimaenranta.fi
   
PerusSuomalaisena ehdokkaana tarjoan
varteenotettavan vaihtoehdon.
 | Pasi Mäenranta  | Kunnallista  | Kirjoituksia  | Tapahtumia  | Vaaleista  | Ota yhteyttä  | Pasin blogi  | 

Seuraa Raumalaista kunnallispolitiikkaa


15.01.2015

Puheterapeutista jahkaileminen loppuu vihdoinkin.

Raumalla on nyt tiukan linjan ajat, ja säästöä haetaan joka kiven kolosta. On myös säästökohteita joita ei voi eikä kuulu toteuttaa ilman että lapsi ei saa sitä apua mitä laki määrittää. On kuitenkin väärin, että moni asia kiristetään laillisuuden ja laittomuuden rajamaille - tällä kertaa tuo asia oli puheterapia. Onneksi valtuusto kuitenkin päätyi perustamaan yhden puheterapeutin viran lisää, jotta lakisääteinen hoitotakuu täyttyy.

Mutta miksi vasta nyt, eikö asia ollut kaikille riittävän tärkeä?

Raumalaiset lapset ovat kyllä saaneet käypähoito-ohjeiden mukaan perusterveydenhuollon kautta puheterapiaa, mutta resurssit ovat olleet riittämättömät jo vuosien ajan ja siksi puheterapiajonot ovat olleet kohtuuttoman pitkät. Tarkastuslautakunta on huomauttanut asiasta useaan otteeseen. Asian hoitamatta jättäminen johtikin lopulta siihen, että siihen puuttui jopa aluehallintovirasto, joka on pyytänyt Rauman puheterapiatoiminnasta selvityksiä sosiaali- ja terveyslautakunnalta. Asian päätyminen viranomaisvalvonnan kohteeksi tarkoittaa käytännössä sitä, että mikäli puheterapiajonoja ei saateta hoitotakuuasetuksen kriteerien edellyttämään kuntoon, vauhditetaan viraston toimintaa uhkasakolla. Näinkö me haluamme asioita Raumalla hoidettavan?

Varhainen puuttuminen ja ongelmien ajoissa korjaaminen on avain terveeseen yhteiskuntaan sekä todellisiin säästöihin - olivat kyseessä sitten lapset tai vanhemmat. Tässä nimenomaisessa tapauksessa on todella tärkeää, että lapsen kielen- ja puheenkehityksen seuranta ja korjaaminen voivat tapahtua riittävän ajoissa.

Asioiden etupainotteinen kuntoon saattaminen ei kuitenkaan tahdo ottavan Raumalla tuulta alleen. Etupainotteisuudesta kyllä puhutaan, mutta lopulta asiat toteutetaan mahdollisimman vähäisin muutoksin tai rimaa hipoen. Tällä kertaa tämän sai tuta myös Rauman Kaupunginhallituksen talousarviokäsittelyssä 2015 ehdottamani puheteraputin vakanssin lisäys, vaikka vakanssi oli suunniteltu hallinnon sisältä lähes kustannusneutraaliksi. Tapio Ailasmaa (vas.) kannatti ehdotustani, mutta itse äänestyksessä asian läpimenon estivät SDP ja Kok.

Valtuustossa tilanne onneksi muuttui, emmekä kokeneet toisintoa edellisvuonna samaisille puolueille häviämästämme äänestyksestä perhekeskuksen resurssien lisäämiseksi. Nyt ehdottamani puheterapeutin vakanssin perustaminen johti Jami Toivosen (ps.) ja Jouni Lehdon (vas.) kannattamana äänestykseen, joka tällä kertaa voitti äänin 43-5, saaden kannatusta myös asiaa aikaisemmin vastustaneilta (toivottavasti tämä ei johtunut kokouksen televisioinnista vaan halusta saattaa asia kuntoon).

Olen lopputuloksesta hyvin kiitollinen, mutta jotenkin tuntuu siltä, että asioiden ohittaminen tapahtuu välillä turhan helposti, jollei aihe ole, varsinkin vanhoille valtapuolueille, riittävän mediaseksikäs. Paljon puhutaan lehdissä työn tekemisestä ja asioiden hoitamisesta, mutta kun päättämisen aika on oikeasti käsillä, niin usein luistetaankin vastuusta. Tässä mielessä virkamiehet ovatkin usein epäkiitollisessa asemassa heidän tehdessä käytännön työn ja poliitikkojen ottaessa "työvoitoistaan" kunnian, mutta epäonnistumisen hetkellä käännetään syyttävä sormi virkamieskunnan suuntaan.

Totta kai olisi hienoa kertoa aina vain hyviä uutisia, niin kuin voimme nyt puheterapian suhteen aluehallintovirastolle tehdä ja säästymmepä samalla sakoiltakin, mutta todellisuus on kuitenkin toinen. Päätöksiä on tehtävä eivätkä ne kaikki ole aina mieluisia, näennäisesti pienilläkin asioilla voi kuitenkin olla suuri merkitys ja päätöksen lykkääminen käydä kalliiksi - onneksi tällä kertaa tarinalla oli onnellinen loppu.

Pasi Mäenranta, Rauman Perussuomalaisten valtuustoryhmän pj.


TAKAISIN

Pasi Mäenranta


www.perussuomalaiset.fi
PerusSuomalainen vaihtoehto Rauman ja Satakunnan edunvalvontaan.