www.pasimaenranta.fi
   
PerusSuomalaisena ehdokkaana tarjoan
varteenotettavan vaihtoehdon.
 | Pasi Mäenranta  | Kunnallista  | Kirjoituksia  | Tapahtumia  | Vaaleista  | Ota yhteyttä  | Pasin blogi  | 

Seuraa Raumalaista kunnallispolitiikkaa


31.08.2009
Rauman kaupunginvaltuusto 31.08.2009

Valtuustoaloite

Rauman Perussuomalaisten valtuustoryhmä näkee parhaaksi tuoda esille muutamia kysymyksiä rakenteilla olevan jätevesiasetuksen vaatimista jätevesijärjestelmistä.

Raumalla on rakentaminen haja-asutusalueilla jokseenkin pysähtynyt jätevesiasetuksen tuoman velvoitteen vuoksi. Nyt niillä alueilla, joissa ei ole vielä toimivaa paineviemärijärjestelmää, on epävarmuus siitä, kannattaako investoida pienpuhdistamoon tai imeytyskentän rakentamiseen, sillä Raumalla ei ole tehty virallista päätöstä siitä, onko alueelle rakennettavaan paineviemäriin pakko liittyä vai ei?

Juuri tämä kysymys askarruttaa monia rakentajia. Ei ole järkeä sijoittaa tuhansia euroja imetyskenttään tai pienpuhdistamoon, jos paineviemäriverkoston laajenemisen myötä rakentaja velvoitetaan liittymään kunnalliseen jätevesijärjestelmään. Aloitteemme on, että Raumalla tehdään periaatepäätös haja-asutusalueiden jätevesiasetuksen esiin tuomaan kysymykseen, onko paineviemäriin pakko liittyä vai ei?

Aloitteemme tarkoitus on tuoda selkeyttä rakentamisen esteisiin haja-asutusalueilla jätevesikysymyksessä. Suomessa on virallisesti hyväksyttyjä jätevesijärjestelmiä, kuten pienpuhdistamot ja imeytyskentät.Kun rakentaja ryhtyy työhönsä ja investoi pienpuhdistamoon useita tuhansia euroja, on hänellä oltava varmuus siitä, että laitteistoa saa käyttää huoletta sen toimintaiän, minkä valmistaja on ilmoittanut tai vähintään 15v.

Vesihuoltolain 3 ja 4 luku antaa tästä hyvin selkeät ohjeet.

Aloitteemme tarkoitus on myös muistuttaa paineviemärin käyttäjien epäoikeudenmukaisesta kohtelusta. Paineviemärin käyttäjille ei saa sälyttää ylimääräisiä kustannuksia vain sen vuoksi, että asuu haja-asutus alueella. Kaksoisvesimittarilla voidaan muutenkin eliminoida turhat jätemaksut niin haja-asutusalueella kuin kaupunkialueella. Voidaan olettaa että vesimittarinkautta tullutta vettä käytetään muuhunkin kuin suihkuun ja vessan vetämiseen. Vettähän käytetään kasteluun, eläinten juottamiseen, autojen yms. pesemiseen ja rakentamisen aikana moneen tarpeeseen ja kaikesta tästä menisi jätemaksu.

Pasi Mäenranta


TAKAISIN

Pasi Mäenranta


www.perussuomalaiset.fi
PerusSuomalainen vaihtoehto Rauman ja Satakunnan edunvalvontaan.