www.pasimaenranta.fi
   
PerusSuomalaisena ehdokkaana tarjoan
varteenotettavan vaihtoehdon.
 | Pasi Mäenranta  | Kunnallista  | Kirjoituksia  | Tapahtumia  | Vaaleista  | Ota yhteyttä  | Pasin blogi  | 

Seuraa Raumalaista kunnallispolitiikkaa


27.09.2010
Rauman kaupunginvaltuusto 27.9.2010

Valtuustoaloite

Kylä- ja lähikoulujen sopeutuksen seuranta laskelmat

Rauman Perussuomalaisten ryhmä katsoo aiheelliseksi tehdä valtuustoaloitteen kylä- ja lähikoulujen sopeutuksen seuranta laskelmien saamiseksi. Kylä- ja lähikouluja sopeutettiin eli lakkautettiin Sorkassa, Nihattulassa, Voiluodolla, Vermuntilassa ja Samppusissa, näissä neljässä (4) ensimainituissa siirryttiin linja-auto ja taksikuljetuksiin. Unajan koulua laajennettiin, mutta kuitenkin koulun tilantarve olisi ollut suurempi.

Tämän sopeutusratkaisun seurauksena tehdään nyt Nanun koulun remonttia. Sen aiheuttamia kustannuksia mm. parakkikoulujen osalta on Raumalla ihmetelty. 2006, Kokoomuksen ja Sosiaalidemokraattien äänillä, tehdyn päätöksen hintaa maksavat kaikki Raumalaiset. Onkin syytä tarkastella menneiden päätösten seurauksia ja kustannuksia kaupunkilaisille. Tämä seuranta päätöksille ja siitä käytävä keskustelu kuuluvat osana kunnalliseen päätöksentekoon. Kuinka muuten saisimme selville ratkaisujen vaikutukset?

Ratkaisun tuomat kulumuutokset kiinteistöjen ja niiden laajennusten, opettajien ja muun henkilöstön palkkojen, koulukyyditysten, ruokahuollon ja muiden kulujen osalta lienee melko helppo laskea. Lisäksi on syytä, että laskelmissa huomioidaan myös 2006 päätöksen seurannaisvaikutukset. Näitä ovat esimerkiksi Nanun koulun korjauskulut ja muut korjauksesta johtuvat menoerät. Sillä näitä kuluja ei olisi syntynyt vaihtoehtoisessa ratkaisussa.

Rauman Perussuomalaisten valtuustoryhmä vaatii että, laskelmista selviää kaikki kustannukset eroteltuna selkeästi ja vertailu suoritetaan edellä mainittujen koulujen kuluihin ennen 2006 tehdyn päätösten vaikutusta. Lisäksi Nanun koulun korjauksen suorat ja välilliset kulut on syytä saada näkyville. Kunnallisen päätöksenteon läpinäkyvyys on edellytys kuntalaisten luottamukselle.

Pasi Mäenranta sekä muut allekirjoittaneet


TAKAISIN

Pasi Mäenranta


www.perussuomalaiset.fi
PerusSuomalainen vaihtoehto Rauman ja Satakunnan edunvalvontaan.