www.pasimaenranta.fi
   
PerusSuomalaisena ehdokkaana tarjoan
varteenotettavan vaihtoehdon.
 | Pasi Mäenranta  | Kunnallista  | Kirjoituksia  | Tapahtumia  | Vaaleista  | Ota yhteyttä  | Pasin blogi  | 

Seuraa Raumalaista kunnallispolitiikkaa


31.08.2009
(KV 115§)

Hyvä Puheenjohtaja ja hyvä valtuustoväki.

Ensiksi kiitän aloitteen nopeasta käsittelystä ja valmisteluun osallistuneita tahoja. On hyvä huomata se että, asiaan on otettu vahva ote ja siitä löytyy asiatietoa kauempaakin kuin vain viime vuosilta. Kuten kaikki voivat tästä esityslistasta lukea, ”on rakentaminen viime vuosina ollut vilkasta kylissä, väkilukuun suhteutettuna kymmenkertaista.

Hyvä niin, mutta ei voi vältyä kysymykseltä, kuinka vilkasta olisi voinut todella olla tämän menneen noususuhdanteen aikana?

Jos asuinrakennuksen rakentamismahdollisuuteen haja-asutus- ja kylätaajama-alueilla vaikuttaa oleellisesti se, voidaanko rakennuksen vesihuolto toteuttaa pysyvällä ja ympäristön kannalta kestävällä tavalla. Täytyy rakennuslupia hakevaa henkilöä opastaa ja ohjata, jotta vaateet tulee hoidetuksi oikealla tavalla.

Raumalla on tilastotietojen mukaan, 18 vuoden seurantajaksolla entisen maalaiskunnan eli haja-asutusalueen asukasluku kasvanut lähes 300 asukkaalla. (lainaus esityslistalta) ”Voidaan todeta ettei se olisi ollut mahdollista pelkällä kaupunkikeskeisellä tonttipolitiikalla, vaan on edellyttänyt haja-asutusalueella varsin myönteisiä toimintoja”.

varsin myönteisiä toimintoja” Eli 300 asukasta 18 vuoden aikana, olisihan se jo jotain jos nämä 300 olisi rakennuslupien määrä, mutta se ei ole, vaan se on vain asukkaitten määrä. Karkealla laskutavalla voi todeta että rakennuslupia on tullut haja-asutusalueelle n.4 kpl vuodessa jos yhdessä taloudessa on keskimäärin 4 asukasta ja se on mielestäni vähän. Kun voidaan olettaa että näistä 300 asukkaasta kaikki eivät ole hakeneet rakennuslupia vaan ovat ostaneet valmiin talon, joka taas vähentää laskentamallista myönnettyjä rak.lupia.

Ote esityslistalta, täydennettynä prosenteilla: Rauman kaupungin v. 2008 toimintakertomuksen (s. 7) mukaan kaupungin asukasluku (ml Rauman mlk ja Kodisjoki) osa-alueittain oli vuosina 1990 ja 2008 seuraava:

 19902008 
alueet nro 001-008 (ent. Rauman mlk)8.4848.769+3,3%
alueet nro 101-301 + tuntematon (ent. Rauma)29.88827.214- 8,9 %
alue nro 009 (ent. Kodisjoki)571506- 11,4%

Toivottavasti Lapista ei tule samanlaista miinuskerholaista.

Lainaan vielä loppuun pätkän esityslistan tekstistä: ”Näiden sekä mm. kaupunginhallituksen tulee huolehtia kaikkien kuntalaisten palveluista kaupunkia monimuotoisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla kehittäen em. huomioiden. Kaupungin osa-alueet ovat elinvoimaisia vain, mikäli koko kaupunki on elinvoimainen.” ja lisäisin siihen vielä tämän että, elinvoimaisuus tulee myös yhtä lailla haja-asutusalueelta kuin kaupungista ja elinvoimainen ympäristö sekä myönteinen ilmapiiri kiinnostaa ihmisiä valitsemaan kotipaikkansa.

Toivonkin että Raumalla todella ruvetaan panostamaan muuttotappion torjuntaan tällä rintamalla, se on koko Rauman hyödyksi ja siihen pitää satsata.

Pasi Mäenranta


TAKAISIN

Pasi Mäenranta


www.perussuomalaiset.fi
PerusSuomalainen vaihtoehto Rauman ja Satakunnan edunvalvontaan.