www.pasimaenranta.fi
   
PerusSuomalaisena ehdokkaana tarjoan
varteenotettavan vaihtoehdon.
 | Pasi Mäenranta  | Kunnallista  | Kirjoituksia  | Tapahtumia  | Vaaleista  | Ota yhteyttä  | Pasin blogi  | 

Seuraa Raumalaista kunnallispolitiikkaa


24.11.2009
Kiitos nopeasta käsittelystä. En ole aivan tyytyväinen aloitteen vastaukseen. Ilmeisesti aloite on luettu tai ainakin käsitelty ylimalkaisesti, lähinnä asia on kulkenut byrokratian rattaiden läpi ilman suurempaa tuskaa.

Ensiksi Seppo Heikintalo ottaa kantaa asiaan liittymispakosta. ”Paineviemäriverkostoa tarjotaan yhtenä vaihtoehtona jätevesien hoitamiselle. Koska rakentamisen ehtona on riittävä liittymishalukkuus, ei liittymispakkoa ole ainakaan vielä asetettu. Toisaalta jokaisen asuinkiinteistön osalta on pakko tehdä jokin ratkaisu ”jätevesiongelman” ratkaisemiseksi.”

Ei liittymispakkoa ole ainakaan vielä asetettu!? Eli tarkoitetaanko tässä nyt sitä, jos liittymishalukkuutta paineviemäriin ei alueella ole tarpeeksi, voidaan siihen velvoittaa liittymään? Totta kai on päivän selvää että jokin ratkaisu jätevesiongelman ratkaisemiseksi on tehtävä, mutta se ratkaisu minkä kiinteistönomistaja tekeekin, täytyy olla kumminkin se ns. ”oikea ratkaisu” eikä väärä ratkaisu jonka joutuu sitten pakon sanelemana kalliisti muuttamaan.

Lainaus esityslistalta: ”Aloitteessa todetaan, että paineviemäriin liittyjiä kohdellaan epäoikeudenmukaisesti. Väitteeseen ei ole löydettävissä mitään perusteita. Rauman Vesi perii samansuuruiset liittymis- ja kulutusmaksut kiinteistön sijainnista riippumatta, ja asiakkaat maksavat kulutusmaksut (vesi ja jätevesi) kiinteistön vesimittarilukemaan perustuen.”

Mitä tulee edellä mainittuun väittämään epäoikeudenmukaisuudesta kohtelusta voidaan perusteet löytää Seppo Heikintalon tekemän selvityksen viimeisestä kappaleesta jossa todetaan liittymisvaiheen kulujen nousevan n. 4000 euroon verrattuna viettoviemärin käyttäjiin ja syy löytyy juuri jätevesipumpun hankintakuluista ja tulevaisuudessa pumpun lähes vuosittaisesta huoltotarpeesta. Huollot voi suorittaa vain alan ammattilainen joka lisää edelleen käyttökustannuksia!

Esille on tuotu aloitteessa epäoikeudenmukaisena kohteluna Rauman Veden perimät maksut. Ei liittymis- ja kulutusmaksujen eri hinnoittelusta ole ollut sanaakaan kyseisessä aloitteessa. ” Aloitekirjeessä esitetty ajatus siitä, että haja-asutusalueilla kiinteistöihin voitaisiin asentaa kaksi vesimittaria (toinen talousvedelle ja toinen jätevedelle)”

Aloitekirjeessä ei mainittu erikseen kaksoisvesimittarin asentamisesta haja-asutusalueen kiinteistöihin , vaan sanatarkasti näin: ”Kaksoisvesimittarilla voidaan muutenkin eliminoida turhat jätemaksut niin haja-asutusalueella kuin kaupunkialueella.”

Se että Teklan vastauksessa puhutaan sulkulausekkeen sisällä vesimittareista ja joista toinen olisi jätevedelle. Se olisikin todella mielenkiintoinen asia vaikka aloitteessa ei sitä vaadittukaan. Kaksoisvesimittarilla olisi mitattu vain kiinteistöstä talouskäytön kautta viemäriin menevää vettä ja toisella ulkokäyttöön menevää vettä, eli pelkästään veden mittausta.

Teknisenviraston vastauksessa oli monta kohtaa joka meni ns. radan reunalla eikä kiskoilla. ”Mikäli tällainen järjestelmä otettaisiin käyttöön, olisi se ainutlaatuista Suomessa.”

Järjestelmän ottaminen käyttöön olisi ainutlaatuista Suomessa, miksei joskus niinkin päin. Asiakkaiden tasapuolisesta kohtelusta nimenomaan onkin kysymys, kuka haluaa maksaa tyhjästä, ei Rauman kaupunkikaan sitä tee. (vai tekeekö??)

Onko tarkoituksena vain ottaa kaikki korotetut vesimaksut talteen myös vedestä joka ei rasita viemäriverkostoa. On jopa perusteena vedenkorotuksille pidetty vähentynyttä vedenkulutusta, joka taas rankaisee yleisesti kaikkia kaupunkilaisia siitä, että on opittu hankkimaan esim. vettä säästäviä vessanpönttöjä. Tällä tavalla toimittaessa ohjataan kuntalaisia kiinteistökohtaiseen kaksoisvesijärjestelmän suunnittelemiseen sekä oman kaivon hankkimiseen. Pitkällä tähtäimellä tämä tulee ennestään kuristamaan Rauman veden tilannetta.

- Palautankin aloitteen uudelleen käsiteltäväksi, jotta saadaan vastaus aloitteessa olleisiin kysymyksiin. -

Esityslistalta lainattu kappale kokonaisuudessaan, joka oli äskeisessä puheessa ”paloiteltu” vastauksia varten.

”Aloitekirjeessä esitetty ajatus siitä, että haja-asutusalueilla kiinteistöihin voitaisiin asentaa kaksi vesimittaria (toinen talousvedelle ja toinen jätevedelle) on laitoksen kannalta täysin poissuljettu vaihtoehto. Mikäli tällainen järjestelmä otettaisiin käyttöön, olisi se ainutlaatuista Suomessa. Järjestelmän käyttöönotto aiheuttaisi erittäin suuria teknisiä ja taloudellisia ongelmia, koska järjestelmä tulisi asiakkaiden tasapuolisen kohtelun johdosta luonnollisesti ottaa käyttöön myös kaikissa niissä kiinteistöissä, jotka jo ovat liittyneet kunnalliseen vesijohto- ja viemäriverkostoon”.

Pasi Mäenranta


TAKAISIN

Pasi Mäenranta


www.perussuomalaiset.fi
PerusSuomalainen vaihtoehto Rauman ja Satakunnan edunvalvontaan.