www.pasimaenranta.fi
   
PerusSuomalaisena ehdokkaana tarjoan
varteenotettavan vaihtoehdon.
 | Pasi Mäenranta  | Kunnallista  | Kirjoituksia  | Tapahtumia  | Vaaleista  | Ota yhteyttä  | Pasin blogi  | 

Seuraa Raumalaista kunnallispolitiikkaa


30.08.2010
Kiitän asiaan osallistuneita henkilöitä nopeasta käsittelystä. Sinänsä aloitteen vastaus onkin sitä mitä sillä hainkin, mutta pari asiakohtaa vaatii huomioida.

Lakimies Katri Ranta-Eskola toteaa että ”Pysäköinninvalvonnasta ei ole siis syytä luopua.” Vastauksesta voisi saada sen käsityksen että, olisin aloitteessa vaatinut pysäköinninvalvonnasta luopumista. Näin ei todellakaan ollut. Toinen huomioitava kohta esitysliitteessä oli: ”Mikäli yksit­täistapauksissa aikarajoitetulle paikalle pysäköineelle pysäköintiaika ei ole riittänyt esimerkiksi odotettua pidemmän vastaanottoajan vuoksi, voi pysä­köinninvalvoja harkintavaltansa puitteissa ratkaista pysäköintivirhemaksu­asian uudelleen pysäköinninvalvontaan virhemaksusta määräajassa toi­mitetun vastalauseen ja siihen liitetyn aikarajoituksen ylityksestä annetun esim. sairaanhoitajalta hankitun kirjallisen todistelun perusteella.”

Onko näin ja missä siitä on ollut tietoa?

Tein kevyen gallupkyselyn asiasta, eikä heistä kukaan tiennyt tämän tyyppistä mahdollisuutta olevan. Näkisin että tässä olisi informaation paikka, joko ihan lehdessä tai sairaalan odotussalin aulassa.

Oikeasti Rauman imago rakentuu pienistä palasista ja ne palaset on syytä saada kohdalleen.

Pasi Mäenranta


TAKAISIN

Pasi Mäenranta


www.perussuomalaiset.fi
PerusSuomalainen vaihtoehto Rauman ja Satakunnan edunvalvontaan.