www.pasimaenranta.fi
   
PerusSuomalaisena ehdokkaana tarjoan
varteenotettavan vaihtoehdon.
 | Pasi Mäenranta  | Kunnallista  | Kirjoituksia  | Tapahtumia  | Vaaleista  | Ota yhteyttä  | Pasin blogi  | 

Seuraa Raumalaista kunnallispolitiikkaa


30.01.2012
Kylä- ja lähikoulujen sopeutuksen seurantalaskelma aloitteen vastauksen vastine

Aloitteen vastausta ei voi pitää tyydyttävänä. Enneminkin se on pettymys, sillä aloitteessa olevia kysymyksiä on käsitelty pinnallisesti. Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Vesa Lakanniemen selvitys, kuuleman mukaan 40 tunnin virkamiestyö, on yhdeksän sivua liitteineen. Koulujen korjauksiin ja rakennustöihin käytettyjä kustannuksia ei vastineessa ole huomioitu laisinkaan. Samanaikaisesti on lehdistön kautta välitetty kuntalaisille virheellinen kuva kouluverkkoratkaisun mukanaan tuomista taloudellisista vaikutuksista.

Vastauksessa käytetään laajempi kouluverkko -termiä 18 kertaa joka sinällään on hämäävää. Aloitteen tarkoitus on nimenomaan saada tarkastelu valtuustopäätösten vaikutuksista toteutuneen ja vaihtoehtoisen ehdotuksen välillä. Palautteen tulisi olla rehellinen ilman tehtyjen päätösten kaunistelua, sillä eivät tosiasiat muutu sievistelemällä kustannuksia tai jättämättä niitä huomiotta. Tehtyjen päätösten tarkka seuranta on oleellista arvioitaessa vaikutuksia ja varmistettaessa, että ratkaisut ovat olleet kuntalaisten parhaaksi sekä opiksi päättäjille tulevaa varten.

Kylä- ja lähikoulujen sopeutuksen seurantalaskelma aloitteen tarkoitus ei ole palauttaa kyläkouluja takaisin toimintaan ja lakkauttaa Nanua. Tämä on käytännössä mahdotonta koulujen lakkautuspäätösten jälkeen, sillä rakennukset eivät ole enää kaupungin hallussa tai ovat huollon puutteesta päässeet rapistumaan. Lisäksi on käytetty miljoonia euroja Unajan koulun laajennukseen ja Nanun koulun remonttiin. Jokaisen soisi tämän ymmärtävän.

Aloitteen vastauksessa sanotaan että, ”Nanun koulu peruskorjaus olisi jouduttu toteuttamaan myös ilman tehtyä alakouluverkkoratkaisua.” Tämä on outo päätelmä Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Vesa Lakanniemeltä. Mikäli valtuustossa olisi hyväksytty vaihtoehtoinen ehdotus, silloin olisi suljettu Nanu ja Voiluodon koulu. Voiko olettaa tätä ajatusjatkumoa käyttäen, että Lyseo korjataan heti kun se on lakkautettu? Laskelmat sitä, kuinka paljon kyläkoulujen poistaminen laajasta kouluverkosta toi säästöjä, eivät huomioi lainkaan vaihtoehtoista ratkaisua. Joten laskelmia ei voi kutsua aloitteen tarkoittamiksi seurantalaskelmiksi, joissa huomioidaan myös vaihtoehtoinen ratkaisu.

Lainaan tässä Mauri J. Ahron Eriävää mielipidettä.

”Esimerkkeinä mainitsemastani vääristymästä voin mainita vastauksen liitteessä 2 esitetyt opetusryhmien määrät Sampaanalan (34 oppilasta) ja Vermuntilan (34 oppilasta) kouluissa. Lautakunnan linjaus Kodisjoen koulun ryhmiksi oli kaksi, johdonmukaisesti siis samankokoisissa kouluissa pitäisi olla kaksi ryhmää eikä kolme. Kortelan koulun 71 oppilaan määrä ei edellytä kuutta ryhmää, oikea määrä olisi neljä. Jo näillä muutoksilla ryhmien lisääntyminen supistuisi kolmeen esitetyn seitsemän sijasta.

Aloitteessa mainitaan vaihtoehtoinen ratkaisu. Yksikään valtuustoryhmä ei vuonna 2006 päätöstä tehtäessä lähtenyt kouluverkon säilyttämisestä entisellään, valtuustossa äänestettiin myös vaihtoehdosta. Sen mukaan Voiluodon koulu ja Nanun koulu olisi lakkautettu. Voiluodon oppilaat olisi kuljetettu Vermuntilaan ja Nanun oppilaat olisi sijoitettu Kourujärven, Karin, Sampaanalan ja Normaalikoulun tiloihin. Myös Uotilan koulussa oli tilaa Lajon ja Lensun alueen oppilaille. Kokonaisuuteen kuului myös Ankkuripuiston koulun siirto, sille oli mainiota tilaa Uotilanrinteen peruskoulun kiinteistössä.”

Tarkastellaan näitä laskelmissa ei huomioituja kohtia vaihtoehtoisen ehdotuksen pohjalta.

+ 416 300 € - Nanun vuokramenot pois (Talous Arvio 2012)
+ 34 700 € - Voiluodon vuokra- ja ruokahuoltomenot pois
+ 218 000 € - Laskelmista poiketen viisi opettajaa vähemmän
= 660 000 € - Loppusumma
- 513 624 € - Vähennetään Lakanniemen laskema säästösumma
= -146 376 € - Loppusumma jää negatiiviseksi

Kuten laskelmista ilmenee, eritysopetukseen eikä tuntikehykseen olisi tarvinnut puuttua.

Lisäksi tulee huomioida Nanun ja Unajan remontit ja väistötilat. Jotta tietoni olisivat varmasti oikeita Nanun, Unajan ja väistötilojen osalta, päätinkin kysellä rakentamisen, ym. kuluja apulaiskaupunginjohtajalta.

Lähetin 5.1.2012 sähköpostilla 5 kysymystä apulaiskaupunginjohtaja Suvannolle, koskien kyläkoulualoitettani. Pyysin niitä ennen seuraavaa varsinaista kh-kokousta, joka oli 16.1. Siihen mennessä ne eivät tulleet ja sain tiedot vasta maanantaina 23. tammikuuta kello 12.41. Tuolloin kh-kokous alkoikin jo kello 15.00 eli lukemis- ja valmisteluaikaa olisi jäänyt noin pari tuntia. Edellyttäen että olisi aikaa istua ja päivystää koko ajan koneella.

+ 2 364 650 € - Unajan korjaus ja laajennus
+ 68 571 € - Laivolantie ja piha yhteensä
+ 3 881 000 € - Nanu korjaus
+ 611 000 € - Väistötilat kaikkine kuluineen
= 7 195 221 € - Yhteensä

Tästä oli jo vähennetty Nanun yli 6 miljoonan kokonaiskuluista valtion osuus (2 152 881 €).

Lakkautettujen kyläkoulujen osalta voi sanoa vielä sen, että niitä mainostettiin helpoiksi myydä. Vermuntilan sekä Nihattulan viipalekoulu ovat vieläkin mukana kustannuksissa, vaikka silloin moni valtuutettu kehui ”Metsästys-seurojen innokkaasti haluavan” ostaa ne. Puhumattakaan unohdetuista pyöräteistä, joita niin varmasti lupailtiin tuleviksi.

Tässä on minun vastineeni kylä- ja lähikoulujen sopeutuksen seurantalaskelmista, ja kaikki tiedot perustuvat apulaiskaupunginjohtajan antamiin tietoihin, sekä Lakaniemen selvityksiin. Jos niissä on jotain väärin, niin silloin varmasti saamme korjatun, uuden ja laajemman tarkastelun tästä.

Ehdotankin että: Palautamme aloitteen uudelleen valmisteltavaksi.

Perustelut: Aloitteessa oli kysymyksenä vaihtoehtoisen valtuustopäätöksen vertailu, sekä koulujen Nanu ja Unajan korjauskulut ym. aloitteessa mainitut kohdat selkeästi huomioiden. Aloitteessa myös vaadittiin saada kuluja nähtäväksi kaupunkilaisille.

Pasi Mäenranta


TAKAISIN

Pasi Mäenranta


www.perussuomalaiset.fi
PerusSuomalainen vaihtoehto Rauman ja Satakunnan edunvalvontaan.